Uzman Görüşü Mütalaası

CMK 67. ve HMK 293. maddeleri kapsamında uzman görüşü bildirimi ve rapor hazırlanması

Uzman Görüşü; açılmış bir dava veya hukuki uyuşmazlıkta, özel ve teknik bilgiye ihtiyaç duyulan hallerde alanında uzman kişilere hazırlatılarak dava dosyasına sunulan bilimsel bir rapordur. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’na göre “Uzman Görüşü” adli makamlarca delil olarak kabul edilmektedir.

Bu kanun hükmüne göre tarafların, özel ve teknik bilgiyi gerektiren hususlarda ve hukuki sorunlar ile ilgili olarak her zaman Uzman Görüşü’ne başvurulabileceği kabul edilmiştir. Uzman görüşünün bilirkişi raporundan önce bilirkişinin değerlendirmesine sunulmak üzere veya bilirkişi raporundan sonra, bilirkişi raporundaki hata ve çelişkileri ortaya koymak amacıyla alınması da mümkündür.