Adli Makamlara Bilirkişilik Hizmeti

İlgili mevzuat gereğince Bölge Adliye Mahkemesi ile Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adli Komisyonu Başkanlığı her yıl bilirkişi listeleri güncellenmektedir.

Forenwo, bünyesinde bulunan profesyonel Adli Bilişim ve Bilişim Hukuku Uzmanları komisyonların bilirkişi listelerinde yer almaktadır. Uzmanlarımız hem Ceza hem de Özel Hukuk Uyuşmazlık Mahkemelerine bilirkişi olarak çağrılmaktadır. Ayrıca taraflara adli bilişim incelemeleri konusunda özel mütalaa hizmetimiz de bulunmaktadır.